Phía trên cùng của rèm với một hàng vòng vải đều đặn được treo vào thanh, do đó nó mới có tên gọi như vậy. Kiểu rèm vòng vải này cũng rất thoải mái, tiện lợi và đẹp mắt.

rèm xếp ly vòng vải

Related Projects