Cách nó được treo vào thanh rèm tương tự như rèm vòng vải nhưng sự khác biệt là các vòng ở phía trên cùng của rèm không nhìn thấy được, do đó cung cấp ánh sáng tốt hơn sự hấp thụ và cách nhiệt.

Rèm xếp li giấu vòng treo rèm

Related Projects