Kiểu rèm này liên quan tới việc kẹp và và đảm bảo nếp gấp một li để tạo đầu rèm nếp gấp đơn. Nếp gấp được đặt ở các khoảng cách đều nhau để tạo sự đồng đều khi rủ xuống nền nhà. Chúng phù hợp với tất cả các loại cửa sổ và tiết kiệm vải hơn các phong cách khác. Chúng thường được đặt bên ngoài khung cửa sổ bằng các loại nẹp hoặc thanh treo rèm.

rem-xep-li-don

Related Projects