Các nếp gấp kiểu Hà Lan đảm bảo hai nếp gấp bị ghép lại với nhau. Giống như rèm nếp gấp đơn, rèm hai nếp gấp cũng không đòi hỏi quá nhiều vải. Tính thống nhất của các tai rèm làm cho nó trở thành một trong những kiểu đầu rèm được ưa chuộng nhất trên thị trường. Rất lý tưởng nếu bạn sử dụng thanh treo rèm hoặc đường ray để lắp đặt kiểu rèm hai nếp gấp và nó phù hợp với mọi loại cửa sổ.

rem-xep-li-doi

Related Projects