Thiết kế này là rất thuận tiện. Băng rèm linh hoạt được đính trên đỉnh của đầu rèm và rèm móc được gắn vào băng để hình thành các nhóm khác nhau mà bạn mong muốn. Bạn có thể tách các móc một cách dễ dàng để tạo ra các kiểu đầu rèm khác.Bạn có thể hình thành ít nhất 5 đầu rèm khác nhau với sự linh hoạt về cách xếp li.

rem-xep-ly-doc

Related Projects