Thiết kế này mang lại một cái nhìn trang trọng. Chiều rộng thành của rèm xếp li 2 hộp được cố định. Vì vậy, bạn cần phải phải đo chiều rộng hộp một cách cẩn thận.

rem-xep-li-2-hinh-hop

Related Projects