Rèm có sử dụng khoen rất dễ để lắp đặt vì chỉ cần một thanh treo rèm và các lỗ khoen kim loại hoặc nhựa được thiết kế trên đầu rèm. Các lỗ khoen này được bấm trên đầu rèm và được lắp thêm một vòng kim loại để dễ dàng treo và trượt trên thanh rèm.

rem-co-dung-khoen

Related Projects